Με την Sherlocked Homes Escape Rooms μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο συνεργασίας που θέλετε να έχουμε!

Ολοκληρωμένο Franchise: Μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένο Franchise, υλοποιώντας τις ιδέες μας και κατασκευάζοντας τα δωμάτια απόδρασης από το μηδέν. Εσείς θα αποκτήσετε μία επιχείρηση Escape Rooms έτοιμη να υποδεχτεί τον κόσμο, με την ταμπέλα Sherlocke Homes Escape Rooms.

Κατασκευή Νέων Δωματίων Απόδρασης: Με τις δικές σας ιδέες και σενάρια, αναλαμβάνουμε να κατασκευάσουμε νέα escape rooms στην επιχείρησή σας.

Σενάρια Δωματίων Απόδρασης: Σας παρέχουμε τις ιδέες μας, το σενάριο του escape room καθώς και ανάλυση του τρόπου που λειτουργίας των μηχανισμών.

Σενάρια και Κατασκευή Δωματίων Απόδρασης: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα, την κατασκευή νέων δωματίων απόδρασης με δικό μας σενάριο και κατασκευή. Το νέο σας escape room θα το παραλάβετε εντός του χρονοδιαγράμματος, έτοιμο και δοκιμασμένο ότι δουλεύουν όλα σωστά.

Εσείς πώς θέλετε να ξεκινήσει η συνεργασία μας;